Info Adventist

Sugestii de lectură – Anatomia unei dureri

Dacă Dumnezeu există de ce există răul. Dacă Dumnezeu este bun de ce există suferință. Și, mai ales, de ce sufăr eu… Acestea și multe alte întrebări de acest gen frământă orice minte rațională…

ANATOMIA UNEI DURERI, de C.S.Lewis, Editura Kerigma, Oradea, 2014…

Clive Staples Lewis (1898 – 1963) este un romancier, poet, profesor universitar, specialist în literatură engleză medievală, critic literar, eseist, teolog laic, realizator de emisiuni de radio, conferențiar și apologet creștin

Opera sa poate fi împărțită pe trei domenii: academic – specialitatea sa fiind literatura engleză medievală și renascentistă, despre care a scris o mulțime de cărți; creație literară beletristică – cea mai cunoscută și valoroasă operă fiind seria pentru copii Cronicile din Narnia și apologetică creștină – lista de titluri fiind foarte lungă (le voi aminti doar pe cele traduse în română, apărute la Editura Humanitas):

– Despre minuni/Cele patru iubiri/Problema durerii (toate într-un volum);

– Surprins de bucurie (volumul prezintă convertirea sa);

– Ferigi și elefanți;

– Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr;

– Meditații la Psalmi;

– Marea despărțire;

– Despre lumea aceasta și despre alte lumi;

– Desființarea omului;

– Treburi cerești (vol. I și II);

– Creștinism, pur și simplu.

Biografia lui C.S.Lewis este fascinantă (a apărut în românește traducerea celei mai bune biografii a lui – C.S.LEWIS – O VIAŢĂ, de Alister McGrath, Editura Newordpress, Arad…)

Născut în Irlanda, la Belfast, C.S.Lewis a avut experiențe intense (unele traumatizante) în școlile unde a fost trimis să studieze, atât în Irlanda, cât și în Anglia. Pe la vârsta de 15 ani, Lewis abandonează convingerile religioase pe care le primise în familie și devine ateu. Pe de altă parte, beneficiază de influența unui mentor care-l ajută să studieze profund și cu metodă, astfel că tânărul Lewis pune o bază extrem de solidă educației sale. Își face studiile la Oxford și, în timpul Primului Război Mondial participă la bătălia de pe Somme, în Franța. După întoarcerea de pe front își finalizează studiile de Literatură Greacă și Latină și de Filozofia Grecească și Istoria Orientului Antic. Își începe cariera universitară și predă la Oxford și Cambridge ani îndelungați (1925-1954).

Întoarcerea sa la creștinism este descrisă pe larg de el însuși în Surprins de bucurie, unde își descrie lupta cu ateismul și ocultismul. Un rol important în acest demers a avut prietenul său de la Oxford J.R.R.Tolkien și cartea lui G.K.Chesterton The Everlasting Man. Această reconvertire a avut două etape: în 1929 Lewis devine teist, pentru ca, urmare unei discuții peripatetice nocturne cu prietenii săi Tolkien și Hugo Dyson în 1931, să redevină creștin.

Credința sa creștină a schimbat profund atât viața cât și munca sa academică, iar emisiunile sale la radio din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial (care erau transmise în toată Anglia și pe front) i-au adus o recunoaștere națională și internațională deosebită.

C.S.Lewis a scris peste 30 de cărți, care au fost traduse în mai mult de 30 de limbi și s-au vândut în milioane de exemplare.

Lewis este considerat de mulți ca fiind cel mai influent apologet creștin al epocii sale. Cartea sa CREȘTINISM, PUR ȘI SIMPLU a fost votată în anul 2000 ca fiind cea mai bună carte a secolului al XX-lea de către Cristianity Today. Lewis a fost supranumit Apostolul scepticilor.

Printre multele cărți scrise de Lewis se află și cea intitulată Problema durerii. Este o dezbatere apologetică despre întrebări ca acelea menționate la început… Dar volumul de față, ANATOMIA UNEI DURERI, este diferit. Este exprimarea unei dureri profunde pe care autorul însuși o trăiește și despre care scrie, sub forma unui jurnal, pas cu pas. N-a fost scris acest jurnal ca să fie publicat. A fost scris numai ca să-și exprime durerea, ca să poată adresa toate întrebările normale care se nasc în mintea oricărui creștin atunci când suferă și pentru a primi în mod personal răspunsuri.
Cartea a fost publicată prima dată sub pseudonimul N.W.Clerk. Volumul cuprinde gândurile, frământările și luptele sufletești ale autorului atunci când i-a murit soția, Helen Joy, pe care a iubit-o și a văzut-o stingându-se sub ochii lui.

Fiul acesteia dintr-o căsătorie anterioară, Douglas H. Gresham, scrie în Introducere: „ANATOMIA UNEI DURERI nu este o carte obișnuită. Într-un sens, ea nici nu este o carte; este mai degrabă consecința pasională a experienței unui om care s-a întors cu fața spre agonia prin care trecea și a examinat-o în amănunțime pentru a putea înțelege într-o mare măsură cum ni se cere să trăim viața asta în care trebuie să ne așteptăm la durerea și tristețea ce însoțesc pierderea celor pe care îi iubim.” (p.17)

„Cu mulți ani în urmă îl citeam pe Lewis pentru mângâiere și delectare. Azi, răsfoindu-i cărțile, vechea mea admirație renaște.” – John Updike.

„O carte foarte personală, limpede, scrisă sub semnul durerii, despre semnificația morții, a căsătoriei și a religiei.” – Publishers Weekley

Pe măsură ce vi se nasc în minte mai multe întrebări despre suferință și durere, lectura unei astfel de cărți vă poate oferi mângâiere…

Dr. Valeriu Petrescu

Powered by WPeMatico


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *