Info Adventist

Sugestii de lectură – Cum să citim și să interpretăm, Epistolele Sfântului Pavel

„Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru  este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.” ( 2 Petru 3,15-16.)

CUM SĂ CITIM ȘI SĂ INTERPRETĂM, EPISTOLELE SFÂNTULUI PAVEL, de Patrick Gray, Editura Sofia, 2019…

Patrick Gray are un doctorat de la Emory University și este Profesor Asociat de Studii Religioase la Rhodes College din Memphis, Tennesee. Este autorul  The Epistle to the Hebrews and Greco-Roman Critiques of Superstition, ca și a acesteia pe care v-o prezint aici. Mai are o carte pe aceeași temă : Paul as a Problem in History and Culture. A editat în colaborare cu alții câteva cărți pe subiecte interesante: Scripture and Traditions: Essays on Early Judaism and Christianity, Teaching the Bible through Popular Culture and the Arts, and Teaching the Bible: Practical Strategies for Classroom Instruction și altele.

„Patrick Gray analizează, în mod echilibrat și cu claritate, elementele fundamentale și le oferă studenților o perspectivă mai vastă asupra Sfântului Pavel. Exemplele culturale sunt un model de pedagocie.”- Gregory E. Sterling, Universitatea Notre Dame.

„Un ghid minunat al Epistoelor Sfântului Pavel, impresionant din punctul de vedere al analizării surselor antice importante și al dezbaterilor academice actuale, interpretarea lui Patrick Gray reflectă instinctul profesorului înzestrat care intră în legătură cu studenții prin intermediul utilizării abile a culturii populare și a textelor literare clasice, acordând în acelaș timp atenția cuvenită complexității fascinante a contextului istoric paulin.” – Carl R. Holladay, Universitatea Emory.

În Prefața lucrării, autorul ne delimietază aria de cuprindere a volumului: „În paginile care urmează, accentul principal va fi pus așadar pe genul literar al scrierilor Sfântului Pavel. Uneori este ușor să uităm că citirea Noului Testament este, în general, un exercițiu de citire a mail-urilor altor persoane. Sfântul Pavel a scris și a trimis mai multe „mail-uri”  decât oricine altcineva. Ca să putem înțelege epistolele sale așa cum au fost menite a fi înțelese, este necesar să fim familiarizați cu genurile literare antice. În Grecia antică și în Roma antică, epistolele erau similare din anumite puncte de vedere cu scrisorile moderne, dar de asemenea ele se diferențiau în ceea ce privește aspectele esențiale. Scopul meu aici este să orientez cititorii către acele asemănări și deosebiri, să evidențiez modalitățile prin care Sfântul Pavel aderă și pornește de la convențiile stabilite în epistolele sale și să contureze strategiile pentru a le da sens.”(p.5-6)

Lucrarea cuprinde șase capitole tematice:

  • 1 – Contextul cultural al Sfântului Pavel;
  • 2 – Genurile epistolei;
  • 3 – Modul în care srie Sfântul Pavel. Organizarea unei epistole și construirea unui argument;
  • 4 – Cititorii Sfântului Pavel;
  • 5 – Cum interpretează Sfântul Pavel Vechiul Testament;
  • 6 – A scris Sfântul Pavel Epistolele Sfântului Pavel ?;

și – Epilog: Dincolo de Sfântul Pavel .

CUM SĂ CITIM ȘI SĂ INTERPRETĂ, EPISTOLELE SFÂNTULUI PAVEL este o lectură utilă și care ne poate ajuta să nu fim gata să „înghițim” tot felul de „noi adevăruri” care se vântură pe internet. O lectură avizată, onestă și respectuasă a cărților Bibliei, mai ales a acelora care sunt mai dificil de înțeles, este absolut necesară…

Dr. Valeriu Petrescu

Powered by WPeMatico


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *