Copii și tineri

Pentru Domnul, gata oricând!

În lunile octombrie și noiembrie, Biserica Adventistă de Ziua Șaptea Alexandria 1 s-a bu­curat de două ocazii în care copiii și tinerii au avut bucuria să „slujească la altar”, fiind prota­goniștii unor programe speciale.

În sabatul din 10 octombrie, grupa de „Licurici” a bisericii, formată din nouă copii în clasele I-IV, a prezentat mesajul spiritual din cadrul serviciului divin de după-amiază. Prin predici scurte de câteva minute, aceștia au transmis pe rând mesaje ce au vizat viața de familie, slujirea, iubirea semenilor și altele la fel de importante pentru creșterea spirituală și apropierea de Isus. Programul a produs o mare bucurie atât pentru ascultători, al căror suflet a fost atins prin mesaj, cât și pentru micii predi­catori care s-au declarat încântați de posibilita­te de a le predica celor mari.

Peste doar o lună, pe 07 noiembrie 2015, a venit rândul grupei de „Exploratori” să sus­țină programul serviciilor divine, într-un sabat dedicat în întregime lor. Pentru această ocazie, zece copii din clasele V-VIII și-au pus la dispo­ziție talentele și timpul lor, pregătind împreună cu părinții mesajul pe care trebuiau să-l prezin­te. Vineri seara și în sabat dimineața, acesta a fost reprezentat de angajament și cele opt legi ale exploratorului exemplificate în viața câ­torva personaje biblice, în timp ce programul de după-amiază, unul de tip interviu, s-a axat pe viața și lucrarea profetului Ellen White. Tot copiii au fost cei care au condus Școala de sa­bat, au strâns darurile, au citit veștile misionare precum și comentariul pentru zecimi, întreg sabatul desfășurându-se sub motto-ul „Pentru Domnul, gata oricând!”

Bucuria nu putea fi deplină fără o masă de părtășie la finalul programului, la care au par­ticipat toți copiii bisericii, degustând bunătățile pregătite de părinți.

Astfel, prin cele două ocazii, s-a demon­strat că nu doar copiii au de învățat de la cei mari, ci și aceștia din urmă pot primi învățătu­ră din gura celor mai mici care se lasă influen­țați de Dumnezeu.

Pastor Valentin Petreacă