CIUREA CIPRIAN

Email: ciprianciurea@adventist.ro

Educație

Plecându-se de la ideea pe care Sfânta Scriptură o afirmă privitor la nevoia fiecărei fiinte umane de a învăta cât mai mult cu privire la Dumnezeu, viată, societate, natură si univers în general , incă de la începuturile sale, Biserica Adventistă de Ziua a Saptea a considerat educatia ca un element important al misiunii sale crestine.

Adventistii consideră că educatia are de a face nu doar cu acumularea de cunostinte pentru o profesie sau cu pregătirea pentru viată în general ci are de a face cu pregătirea pentru vesnicie. fiind vazuta atât ca o datorie fată de membrii ei cât si fată de întreaga societate. Şcolile adventiste urmăresc să atingă obiectivele de consacrare spirituală, conştiinţă de sine, integrare socială, responsabilitate civică, misiune şi slujire mondială, bunăstare economică prin muncă de calitate, toate acestea avându-L pe Hristos în centru.

Biserica conduce propriile şcoli, de la grădiniţă până la universitate, cu scopul de a transmite copiilor propriile ei idealuri, credinţe, atitudini, valori, deprinderi, obiceiuri. Şcolile din afara bisericii caută să formeze cetăţeni patrioţi, supuşi legilor, şi să transmită anumite valori. Pe lângă acestea, şcolile adventiste urmăresc formarea unor creştini adventişti de ziua a şaptea loiali şi conştiincioşi. Sursa, mijloacele şi scopul educaţiei adventiste de ziua a şaptea sunt: o adevărată cunoaştere a lui Dumnezeu, părtăşia cu El în studiu şi slujire, asemănarea cu El în caracter.

Pornind de la aceste considerente, Biserica Adventistă a dezvoltat o retea de institutii de învătământ în toate tările unde activează in prezent operand un număr de peste 7.000 de scoli, colegii si universităti în care lucrează peste 69.000 de profesori cu un număr de aproximativ 1.500.000 de elevi si studenti.

După 1989, Biserica Adventistă din România a început să dezvolte o retea de institutii de educatie adventistă. Astfel, Seminarul Teologic Adventist a fost transformat în Institut Teologic si a fost construit un campus universitar la Cernica dotat la standarde europene. În 1992-1993 au fost înfiintate licee teologice adventiste la Cluj Napoca, Bucuresti si Craiova, scoli care si-au câstigat repede un prestigiu bine meritat astfel încât astăzi concurenta la admitere este foarte mare.

În 1991, la Brăila, a fost înfiintată o scoală postliceală sanitară care a format până astăzi peste 1.000 de absolventi, calitatea educatiei primite si dedicarea lor facandu-i foarte apreciati atât în tară cât si în străinătate.
La început timid dar mai apoi cu mai mult curaj au fost înfiintate câteva grădinite, cea mai veche dintre ele fiind cea a Bisericii Popa Tatu din Bucuresti. La 31 octombrie 2007 functionau 37 de grădinite adventiste răspândite peste tot în tară, de la Săpânta la Constanta si de la Iasi la Timisioara.

Sunt acreditate de asemenea cinci scoli elementare, cea mai mare dintre ele –Scoala Mihai Ionescu – functionând chiar în centrul Capitalei si atrăgând anual un număr record de copii. Din cauza cererii foarte mari înscrierile au început să fie făcute cu un an înainte.

De-a lungul anilor au mai fost înfiintate si alte scoli adventiste unele dintre ele având ciclu complet de învătământ de la grădinită până la clasa a douăsprezecea. La Târgu Mures a fost construită una dintre cele mai frumoase scoli din tară, dotată cu tot ce si-ar dori un părinte pentru copilul său.

O scoală interesantă functionează într-un sat din judetul Mures, la Câmpenita. Beneficiind de o constructie nouă, dotată cu tot necesarul derulării unui proces educativ de calitate, această scoală, care vara aceasta a obtinut acreditarea si pentru ciclul liceal, beneficiază de o echipă de profesori profund dedicati principiilor adventiste ale educatiei si care se străduiesc să-i pregătească cât mai bine pe elevi pentru societate dar si pentru viata vesnică.

La Comitetul Executiv al Uniunii de Conferinte din 22 noiembrie 2007 a fost adoptată o Strategie natională a educatiei adventiste pentru perioada 2007-2015 în care se prevede extinderea accelerată a retelei de institutii adventiste de educatie în functie de nevoile diferitelor regiuni ale tării si tinând cont de potentialul si interesul manifestat de diferitele biserici adventiste locale.

În prezent a fost autorizată de către ARACIS şi specializarea Limba si literatura română – Limba si literatura engleză si este depusă documentatia pentru specializarea Pedagogia învătământului primar si prescolar hotărandu-se de asemenea extinderea specializărilor oferite de Institutul Teologic Adventist astfel încât nevoile tinerilor din biserică, dar nu numai, să fie satisfăcute.

Considerand că educatia este o parte extrem de importantă a misiunii sale ca biserică crestină si avand ca fundament biblic cuvintele spuse de Mântuitorul în Evanghelia după Matei 28,19.20 ”Duceti-vă si faceti ucenici …si învătati-i…”, Biserica Adventistă din România crede că nu poate oferi un mai mare ajutor societătii decât educând copiii în spiritul moralei crestine, ajutându-i să–si însusească valorile biblice – cinstea, corectitudinea, solidaritatea, libertatea de constiintă, generozitatea – si pregătindu-i astfel pentru a fi oameni de valoare ai comunitătii si cetăteni ai Împărătiei lui Dumnezeu.