RĂDUCAN VIOREL

Email: viorelraducan@adventist.ro

Trezorier

Trezorierul Conferintei, asociat cu presedintele, in calitate de administrator, slujeste sub conducerea Comitetului executiv, fiind răspunzator de asigurarea conducerii financiare, ceea ce include primirea, pastrarea si cheltuirea de fonduri in armonie cu hotararile Comitetului executiv. De asemenea, asigură informații de natură financiară președintelui și Comitetului Executiv, punând la dispozitia administratorilor Uniunii de Conferinte copii ale documentelor financiare atunci când acestea sunt solicitate.