RĂDUCAN VIOREL

Email: viorelraducan@adventist.ro

Administrarea Creștină a Vieții

Departamentul Administrarea Creştină a Vieţii a fost organizat pentru susţinerea membrilor în a deveni ispravnici adevăraţi şi pentru aplicarea planului lui Dumnezeu de dăruire sistematică în întreaga biserică.

Din moment ce responsabilitatea isprăvniciei presupune organizarea corectă a întregii vieţi, conceptele ei încurajează grija atentă faţă de templul trupului, buna folosire a timpului, a capacităţilor şi mijloacelor materiale. Departamentul acordă asistenţă în planificarea şi organizarea resurselor bisericii cu scopul unei lucrări complete. Obiectivele ei spirituale şi financiare sunt cuprinse în următoarea declaraţie: „Atunci când ei se vor trezi şi vor înălţa rugăciuni către Dumnezeu, când vor depune toate energiile şi mijloacele lor la picioarele lui Isus, cauza adevărului va triumfa”. (Mărturii, vol. 4, pag. 475)

Responsabilul Departamentului Administrarea Creştină a Vieţii este ales de Biserică pe baza capacităţii de a pune în aplicare ideile şi obiectivele trasate de Departamentul Administrarea Creştină a Vieţii şi trebuie să aibă următoarele calităţi:

  1. să fie un conducător spiritual,
  2. să practice principiile administrării creştine a vieţii,
  3. să aibă o bună înţelegere cu privire la programul spiritual şi financiar al bisericii,
  4. să fie dispus să consacre timpul necesar planificării, organizării şi conducerii în domeniile de responsabilitate.