PETREACĂ VALENTIN

Email: valentinpetreaca@adventist.ro

Asociația pastorală

Asociaţia Pastorală îşi propune prin activitătile ei să îi ajute pe pastori în dezvoltarea personală, consiliere şi sfătuire, îi conduce la o relaţie vie cu Dumnezeu şi la un simţământ mai puternic al valorii de sine, le întăreşte autoritatea în teritoriu şi credinţa în vremuri de conflict şi dispute doctrinale. Facilitează câştigarea de suflete, hrănirea şi instruirea lor. Promovează în rândul pastorilor proiecte şi metode care ajută la vestirea adevărului mântuitor şi aducerea roadelor în hambarul ceresc.

De asemenea, acest departament sprijină şi ajută soţiile de pastori în împlinirea lucrării lor alături de soţii lor şi oferă mijloacele necesare în îndeplinirea rolului lor de colaboratoare în lucrare. Departamentul are în atenţie întreaga familie pastorală pentru a o echipa cu toate mijloacele necesare în vederea unei slujiri eficiente.