Sbîrnea George

Email: georgesbirnea@adventist.ro

Președinte

Preşedintele Conferinţei este ales dintre pastorii hirotoniți, cu experienţă şi cu o bună reputaţie acționând, în tot ceea ce face, în consultare cu secretarul si trezorierul, sub mandatul și limitele Comitetului Executiv. El se află în fruntea lucrării Evangheliei lucrând pentru binele spiritual şi pentru încurajarea bisericilor, oferind sfaturi şi lucrând în colaborare cu slujbaşii bisericilor.

De asemenea, acesta este responsabilul principal al tuturor ramurilor de activitate, colaborând în mod direct cu directorii acestora sub îndrumarea generală a Comitetului Conferinţei.