NIȚĂ PETRE-DANIEL

Email: petrenita@adventist.ro

Secretar

Secretarul Conferinței, asociat cu președintele, în calitate de administrator, slujește sub conducerea Comitetului Executiv și acționează ca vicepreședinte al acestuia. Acesta păstrează procesele-verbale ale adunărilor generale și ale ședințelor Comitetului Executiv; punând la dispoziție copii ale acestor procese-verbale tuturor membrilor Comitetului Executiv și administratorilor Uniunii de Conferințe. De asemenea, secretarul pune la dispoziție informațiile cerute de către președinte sau de Comitetul Executiv și îndeplinește orice alte îndatoriri care aparțin slujbei sale.