NIȚĂ PETRE-DANIEL

Email: petrenita@adventist.ro

Relații Publice și Libertate Religioasă

Filosofie

Scopul acestui departament este să promoveze recunoaşterea valorilor şi misiunii bisericii, să faciliteze rolul acesteia într-o societate multiculturală şi să apere şi să protejeze libertatea religioasă  ca drept fundamental al fiinţei umane.

Încă de la începuturile ei Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a dovedit interes în transmiterea valorilor ei precum şi preocupare pentru conservarea libertăţilor de conştiinţă ale individului.

Biserica adventista de ziua a saptea a fost si este un apărător puternic al separării dintre biserică şi stat susţinând că această distincţie este clar prezentată în Sfânta Scriptură: „Daţi Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”.

Noi credem în sprijinirea autorităţii civile şi supunerea faţă de aceasta. Noi credem ca fiecare om are dreptul, şi ar trebui să constituie un privilegiu, de a se închina potrivit îndemnurilor propriei sale conştiinţe. Noi credem de asemenea că este datoria noastră să folosim orice mijloc legal şi onorabil pentru a împiedica promulgarea de legi religioase de către autoritatea civilă; pentru ca noi şi concetăţenii noştri să ne putem bucura de nepreţuitele binecuvântări atât ale libertăţii civile cât şi ale celei religioase.”

Noi credem că aceste libertăţi sunt incluse în regula de aur, care spune: “Tot ceea ce vreţi să vă facă oamenii, faceţi-le voi”. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a definit atitudinea creştinului faţă de autoritatea civilă după cum urmează: atitudinea creştinului trebuie să fie întotdeauna de loialitate faţă de guvern, atâta timp cât nu intră în conflict cu datoria sa faţă de Dumnezeu. El trebuie să asculte de Dumnezeul lui cu orice preţ; dar, în acelasi timp, el poate să depună eforturi creştine consecvente pentru a prezenta publicului şi legiuitorilor principiile implicate.

Aşadar departamentul de Relaţii Publice şi Libertate Religioasă initiază şi menţine comunicarea cu lideri religioşi şi cu persoane oficiale ale autorităţilor statului pentru a contribui la armonia socială, la cunoaşterea  valorilor Bisericii şi a rolului ei în societate şi la crearea unui climat legislativ  care să permită exprimarea libertăţilor religioase ale indivizilor.

Departamentul susţine alte organizaţii nonguvernamentale care activează în domeniul libertăţii religioase precum International Religious Liberty Association (IRLA) care este cea mai veche organizaţie în domeniu, înfiinţată în 1893 sau L’Association internationale pour la défense de la liberté religieuse fondată în 1946.

Principii 

  1. Noi credem în Dumnezeu, în Biblie ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu şi în separarea bisericii de stat aşa cum ne-a învăţat Isus Hristos; anume că, biserica şi statul au fost puse alături pentru ca fiecare să lucreze în sfera sa de activitate. (Mat. 22:21; Ioan 18:36)
  2. Noi credem că Cele Zece Porunci sunt Legea lui Dumnezeu şi că ele cuprind întreaga datorie a omului faţă de Dumnezeu şi om.
  3. Noi credem că religia lui Isus Hristos este cuprinsă în principiul dragostei faţă de Dumnezeu şi semenii noştri şi astfel această religie nu are nevoie de nici o putere omenească pentru a o sprijini sau pune în aplicare. Dragostea nu poate fi impusă.
  4. Noi credem că autoritatea civilă a fost randuită de Dumnezeu pentru a apăra oamenii ca să se bucure de drepturile lor naturale şi ca să conducă în domeniul civil şi că în acest domeniu are dreptul să ceară respectul şi ascultarea de bunăvoie a tuturor.
  5. Noi credem că este dreptul şi ar trebui să fie privilegiul fiecărui om de a se închina sau nu, sau de a-si schimba sau nu religia, potrivit îndemnurilor conştiinţei sale, dar că în exercitarea acestui drept el trebuie să respecte drepturile celorlalţi.
  6. Noi credem că orice legislaţie care uneşte biserica şi statul submineaza drepturile omului, fiind potenţial persecutoare prin natura sa şi fiind împotriva intereselor bisericii şi statului; şi prin urmare, promulgarea unei asemenea legislaţii nu ţine de domeniul autorităţii omeneşti.
  7. Credem că este datoria noastră de a folosi orice mijloc legal şi onorabil pentru a preveni promulgarea unei legislaţii care tinde să unească biserica şi statul şi de a ne opune oricărei mişcări care susţine o asemenea uniune, astfel încât toţi oamenii să se poată bucura de binecuvântările nepreţuite ale libertăţii religioase.
  8. Noi credem în dreptul natural şi inalienabil al individului la libertate de conştiinţă şi dreptul de a mărturisi, a practica şi a-şi răspândi propriile convingeri religioase; susţinând că acestea constituie esenţa libertăţii religioase.

Linkuri utile