Despre noi

Despre noi

Cine suntem

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o biserică creștină apărută în urmă cu peste un secol și jumătate, în America. Ea numără aproximativ treizeci de milioane de credincioși și aparținători, răspândiți în aproape toate țările lumii. Între primii adventiști europeni au fost și cei din România, începând cu anii 1870. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este cult recunoscut de statul român și prezintă oamenilor perspectiva unei lumi mai bune, posibilă prin revenirea lui Hristos pe pământ.

Despre noi

Credincioșii adventiști au fost subiecţii mai multor studii despre longevitate și calitate a vieţii. Ei sunt lideri ai promovării unui stil de viaţă sănătos, prin dezvoltarea unui sistem medical apreciat la nivel global. În țara noastră, adventiștii promovează sănătatea și programe lifestyle în centrele de la Herghelia, Podiș și București.

La nivel global, adventiștii conduc al doilea cel mai mare sistem privat de educaţie. În România, adventiștii oferă acest tip de educaţie creștină în zeci de grădinițe și instituții de învățământ primar, gimnazial, liceal și superior. Adventiștii se închină lui Dumnezeu în ziua de sâmbătă, considerată a șaptea zi a săptămânii, după modul biblic de calculare a timpului, în conformitate cu ordinea zilelor din majoritatea calendarelor religi­oase, inclusiv cele ortodoxe și catolice.

Conferința Oltenia


Pagini de istorie

Conferinta Oltenia

Conferinta Oltenia se afla in partea de sud-vest a tarii. Ea este strajuita de platforma Argesului si Campia Burdea-Gavanului – la rasarit; de Muntii Valcanului si Mehedinti – la vest; de Muntii Paran…

Vezi mai mult


Seventh-day Adventist

Biserica mondială

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea consideră că are un rol special în răspândirea mesajului lui Isus Hristos în întreaga lume, fiind prezentă în 209 din cele 232 de țări recunoscute de către Națiuni…

Vezi mai mult


Doctrine fundamentale

Convingeri

Adventiştii de Ziua a Şaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez şi susţin anumite principii fundamentale de credinţă că fiind învăţături ale Sfintelor Scripturi. Aşa cum sunt prezentate mai jos, ele…

Vezi mai mult