RĂDUȚ FLORIN

Email: florinradut@adventist.ro

Școala de Sabat și Lucrarea Personală

Şcoala de Sabat este principalul sistem de educaţie religioasă a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi are patru scopuri:
  1. studiul Scripturii,
  2. părtăşia,
  3. acţiuni evanghelistice,
  4. intensificarea misiunii mondiale.
Misiunea specifică a Departamentului Şcolii de Sabat este să distribuie studiile biblice ale Şcolii de Sabat pentru toate categoriile de vârstă, să asigure planuri pentru programul Şcolii de Sabat, ţinând cont de contextul cultural, precum şi resurse şi un sistem de instruire pentru instructorii Şcolii de Sabat, şi să stimuleze dărnicia, pentru misiune, în cadrul Şcolii de Sabat.
In ceea ce priveşte Lucrarea Personală, Departamentul asigură resurse şi instruieşte membrii bisericii pentru a‑şi uni eforturile cu pastorii şi slujbaşii, în vederea proclamării finale a Evangheliei mântuirii prin Hristos.

Scopul acestui departament este de a înrola fiecare membru în serviciul activ de câştigare de suflete pentru Dumnezeu.