Declaratii Oficiale

Declaratii oficiale

Deseori se aud întrebări – “Ce spune Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea despre…?” Întrebările acestea vin chiar de la credincioşii adventişti, sau de la pastorii bisericilor şi de asemenea de la publicul larg, sau presă.

Referindu-ne la dezvoltarea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea între anii 1980 şi 1990, noi recunoaştem un interes viu, manifestat în multe cercuri, pentru afirmarea şi publicarea declaraţiilor oficiale ale Bisericii pe diferite subiecte, sau probleme. Deseori, aceste declaraţii sunt o reacţie la preocupări de interes public, care se desfăşoară fără ca să se aştepte din partea Bisericii, ca forţă morală în societate, o clarificare, exprimarea unei poziţii, sau manifestarea unei îngrijorări.

Adventiştii, ca membri ai societăţii, reflectă adesea provocările şi nevoile celor din jurul lor. Unele dintre aceste probleme nu sunt noi, dar ele probabil că suscită un interes mai mare astăzi. Documentele puse la dispoziţie aici reprezintă un întreg spectru al acestor probleme şi preocupări.

Istoria Bisericii ne trimite către anii 1860, când organizaţia a fost stabilită oficial. Din primii ani şi de-a lungul istoriei ei, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost recunoscută ca un grup de creştini sinceri, care s-au exprimat şi au luat poziţie pentru anumite preocupări. Lista acestora este chiar impresionantă – drepturile civile, anti-sclavagismul, libertatea religioasă, reforma sănătăţii şi temperanţa, prevenirea alcoolismului şi a dependenţei de droguri, campania anti-fumat, educaţie, bunăstare, ajutorare şi dezvoltare şi aşa mai departe.

Cu toate că moştenirea trecutului îi arată pe adventişti ca fiind reformatori, ea mai arată şi faptul că liderii Bisericii au şovăit uneori în luarea unor poziţii publice. Excepţiile includ preocupări cum ar fi libertatea religioasă şi temperanţa. În mod specific, adventiştii scot în evidenţă faptul că schimbările din societate au cel mai mare efect prin schimbarea vieţii personale. Declaraţiile publice sau acţiunea publică nu au fost abordările preferate în influenţarea problemelor sociale.

În timp ce adventiştii au folosit cu succes amvonul bisericii şi sălile de clasă pentru a vorbi împotriva relelor din societate, sau pentru a promova valorile creştine, ei nu şi-au oficializat până de curând poziţiile prin declaraţii publice. La început, abordarea nu s-a bazat pe alcătuirea unui crez, iar “punctele fundamentale de credinţă” au fost formulate sub forma unei “declaraţii de doctrină” abia prin anii 1930.

Această pagină prezintă declaraţii şi reglementări discutate, aprobate şi votate de către conducătorii Bisericii începând din 1980. Acestea au fost redactate pentru publicul larg, dar unele dintre ele reflectă anumite subiecte de ordin intern ale Bisericii. Veţi găsi aici documente adoptate de Conferinţa Generală în sesiune, de Comitetului Administrativ al Conferinţei Generale, sau de Biroul Preşedintelui Conferinţei Generale. Documentele accesibile aici sunt împărţite în trei categorii:

  1. Declaraţii de poziţie, incluzând Declaraţia de misiune a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
  2. Reglementări
  3. Alte documente, cum ar fi un studiu despre SIDA, sau un document care explică concepţia Bisericii asupra relaţiilor interconfesionale şi aşa numita mişcare ecumenică.

Rolul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea în societate cere ca adevărul şi concepţiile susţinute să fie cunoscute. Acest lucru va continua să fie o cerinţă din partea societăţii şi va duce la nevoia de a defini relevanța adventismului pentru cei care pun întrebări şi caută răspunsuri la dilemele şi problemele lor.

Documentele prezentate aici nu sunt un răspuns final în sine, ci sunt o imagine a unei mişcări sensibile faţă de chemarea făcută şi faţă de poporul care “să ştie cum trebuie să răspundă fiecăruia” (Col. 4:6). Importanţa acestor documente ar putea fi rezumată astfel – acţiunile vorbesc mai tare decât cuvintele.

Ray Dabrowski, director al Departamentului Comunicaţii al Conferinţei Generale

NOTE:
Unele dintre declaraţiile afişate pe această pagină au fost adoptate de Biserica Adventistă din România şi se referă la situaţii specifice româneşti

Listă declarații oficiale:

A

Abuzul și violența în familie

Abuzul sexual asupra copiilor

Analfabetism

B

Biblia – metode de studiu

C

Creaţia: Viziunea Bibliei despre lume

O afirmare a Creaţiunii

Creațiunea și grija pentru mediu

Controlul nașterilor

Clonarea

Clima – apel către guverne

Căsătoria

D

Declaraţie cu privire la creşterea şi ocrotirea copiilor

Declarația cu privire la uniunile/căsătoriile între persoane de același sex

Declarația Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la libertatea de exprimare și defăimarea religiei

Droguri

Drepturile omului

Dependența și abuzul de substanțe chimice

Creațiunea și grija pentru mediu

Drepturile copiilor

E

Eutanasia

Emigrația pentru muncă

F

Familia și căminul

Familia

Fumatul și tutunul

Fumatul și etica

Rolul femeii

H

Homosexualitatea

I

Instituții de sănătate adventiste

J

Jocuri de noroc și etică

Jocuri de noroc

L

Libertatea religioasă și minoritățile religioase

Libertatea religioasă

M

Mediul înconjurător

Misiunea noastră

Mișcarea ecumenică

P

Prozelitism

Pornografia

Pace în lume

Pace

Publicitate pentru alcool și tutun

R

Romano – catolicii și adventiștii

Rolul femeii

Respectul între creştini

Relații umane

Rasism

Rolul celor 10 porunci în viața publică

S

Spiritul Profetic

Declaraţia Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea cu privire la sărăcia globală

Simboluri religioase în școli publice

SIDA

Sexualitate și comportament

Sexualitate

Serviciul militar

Securitatea comunistă și colaboratorii

Schimbări sociale

Sărăcie

Principii pentru păzirea Sabatului

T

Toleranța

V

Adventiștii de Ziua a Șaptea iau poziție pentru încetarea violenței împotriva femeilor și fetelor

Violența în familie