Educație

Olimpiada de cunoștințe biblice – Regulament de desfăşurare

Obiective:

Psalmistul David ridică o întrebare care generații la rând, până în zilele noastre, a frământat și continuă să constituie preocuparea părinților, educatorilor, bisericilor, liderilor societății: „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?” (Psalm 119:9 pp). În răspunsul la această întrebare stă secretul unei lumi mai bune din toate punctele de vedere. În răspunsul la această întrebare se găsește soluția la tot ce nu merge bine printre oameni.

Inspirat de Dumnezeu (de la El vin adevăratele răspunsuri), tot David oferă răspunsul: „Îndreptându-se după Cuvântul Tău” (Psalm 119:9 up). Cuvântul Scripturilor – Cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut și respectat – este calea spre viață.

Ellen White lărgește această perspectivă și sub călăuzirea Duhului Sfânt scrie: ”Este imposibil ca tinerii să posede o minte sănătoasă și principii religioase corecte, dacă ei nu au plăcere să citească cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu. Această carte conține cea mai interesantă istorie, scoate în evidență calea mântuirii prin Domnul Hristos și constituie călăuza lor pentru o viață mai înaltă și mai bună” (Căminul Adventist, pag 376,377).

În lumina acestor gânduri inspirate, definim următoarele obiective:

Obiectivul 1
Principalul obiectiv al Olimpiadei de cunoștințe biblice este să le ofere copiilor şi tinerilor un mijloc adaptat la şi specific timpului în care trăim, prin care să cunoască Cuvântul Domnului. Pe această cale sunt încurajați să caute în Cuvânt (prin încredere și ascultare) calea vieții veșnice.

Obiectivul 2
Un alt obiectiv este să cheme pe toți cei implicați (părinți, educatori, biserica) în îndrumarea generațiilor tinere să caute în Cuvânt singura soluție pentru o educație sănătoasă. Să se implice în încurajarea copiilor și tinerilor să facă din Cuvânt ghidul lor de viețuire.

Obiectivul 3
Să ajute la formarea unei identități a celor ce studiază Cuvântul. Copiii şi tinerii (ca de altfel fiecare om) au nevoie să știe că nu sunt singurii care cred în Dumnezeu și în ce spune El. Împreună sunt mai puternici.

Etape

Olimpiada de cunoștințe biblice are trei faze:

 1. Faza locală: care se poate organiza la nivelul fiecărei biserici sau la nivelul unui district, atunci când situația o cere.
 2. Faza pe conferință: cei calificați la faza locală sunt înscriși prin pastori la această etapă (locul şi data desfăşurării se vor anunța din timp, pe canalele bisericii).
 3. Faza pe uniune: cei care se califică din cele 6 conferințe ale Bisericii Adventiste din România vor participa la această ultimă etapă (locul şi data sunt anunțate din timp, prin canalele bisericii și pe site-ul UCBAZȘ, secţiunea Departamentul Educație).

Programa

În fiecare an, este decisă de către directorul Departamentului Educație de la Uniune și directorii Departamentelor Educație de la conferințe, apoi se comunică prin conferințe și este afișată pe site-ul UCBAZȘ, la secţiunea Departamentului Educație.

Calificare

 • De la faza locală la faza pe conferință sunt calificați cei care au obținut 75 de puncte.
 • De la faza pe conferință la faza pe uniune sunt considerați calificați cei ce obțin 85 de puncte.
 • La faza pe uniune sunt premiați toți cei ce obțin minim 85 de puncte.

Observație: testele vor fi tip grilă cu o singură variantă corectă și vor fi maxim 4 întrebări la fiecare test în care se va cere redarea din memorie a unui text din cele avute de memorat.

Participare

Pentru înscrieri se vor contacta pastorii locali și prin ei, directorul Departamentului Educație al fiecărei conferințe. Pentru detalii/clarificări, vor fi contactaţi directorii Departamentului Educație de la conferinţe, după cum urmează:

 • Banat – Lucian Mercea, tel: 0740 116 198
 • Moldova – Eugen Chirilianu, tel: 0745 544 691
 • Muntenia – Daniel Oncea, tel: 0745 927 559
 • Oltenia – Lucian Răcilă, tel: 0740 107 646
 • Transilvania de Nord – Romeo Asanache, tel: 0744 318 207
 • Transilvania de Sud – Geo Mogheri, tel: 0728 078 631

Important/De știut

Olimpiada de cunoștințe biblice este un mijloc care ajută la îndrumarea copiilor și tinerilor în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este un scop în sine și nici sursa adevărului, ci o cale spre Adevăr. De aceea, această activitate se vrea distinctă, aparte de tendințele lumii în care trăim și nu promovează competiția (ci doar competiția cu sine), lupta pentru întâietate și supremație între copii, tineri, biserici, conferințe etc. Trăim într-o lume bazată pe competiție, iar aceasta nu ocolește nici măcar biserica. Stă bine unei biserici care mărturisește pe Isus ca Mântuitor, să nu cedeze unei astfel de tendințe străine de Dumnezeu. Promovăm pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor și înălțăm valorile Sale: competența, seriozitatea, calitatea în tot ce facem, munca, cinstea, corectitudinea, dragostea curată.

Recomandare

Fiecare fază a olimpiadei de cunoștințe biblice să fie urmată de un moment special de recunoaștere a celor care au participat, indiferent de punctajul obţinut. Se va evidenția beneficiul enorm ce vine din studiul Scripturilor și vor fi evidențiați și încurajați pe diferite căi.