Evenimente

Recunoștință deplină

Sabatul din 13-10-2018 a fost pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Dăbuleni sărbătoarea bucuriei și a recunoștinței depline. Au fost aduse mulțumiri lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite, pentru roadele pământului și pentru călăuzirea providențială de care ne-am bucurat. La aceste motive am asociat și bucuria sublimă prilejuită de botezul a cinci persoane care au decis să-și schimbe cursul vieții și să aleagă speranța pentru un viitor împlinit. Gazdele din biserica locală, au dovedit o inimă aleasă și spirit de sacrificiu atunci când au pregătit programul, precum și toate condițiile astfel încât oaspeții din districtul Caracal și nu numai să aibă parte de o experiență înălțătoare pe plan spiritual și de părtășie. La evenimentul amintit mesajul spiritual care a invitat auditoriul la închinare și apropiere de Dumnezeu a fost oferit de către pastorul George Sbîrnea, secretarul Conferinței Oltenia.

Suntem recunoscători Cerului pentru bucuria oferită și considerăm că o atitudine mulțumitoare este apanajul unei inimi curate și contemplative care a gustat și a descoperit ce înseamnă să ai aproape un Dumnezeu plin de iubire.

Pastor: Ciupagu Marian, districtul Caracal