Copii și tineri

TABĂRA PENTRU LICURICI „DANIEL” – 2016

CENTRUL DE TINERET AL CONFERINȚEI OLTENIA – SĂTIC 12-17 iulie

DEVIZA TABEREI: CREDINCIOS MEREU!

Iulie cel mult așteptat a adus o experiență-surpriză de neuitat pentru mielușeii, castorii și licuricii Bisericilor Adventiste din Conferința Oltenia: incursiunea pentru cinci zile în Împărăția Babilonului, cea reclădită pentru o vreme, în interiorul Centrului de Tineret de la Sătic.

Odată trecuți de poarta noii împărății, tinerii (din Peretu, Balș, Ciuperceni, Alexandria, Târgu Jiu, Craiova, Dr. Tr. Severin) au fost întâmpinați de regina și regele Babilonului care, deși erau însoțiți de sclavi, le-au acordat temerarilor încă de la început titluri nobiliare de domnițe, cavaleri, prinți și prințese. Pe fiecare ușă a palatului era înscrisă urarea de Bun venit în tabăra Daniel 2016! – ceea ce a clarificat încă de la început că împăratul Babilonului avea gânduri pașnice cu noii evrei veniți din regatul Iuda(partea de S-V) al României. Stegulețele așezate pe mesele din sala de ospăț au întărit convingerea aceasta, deoarece numele scris al fiecărei familii sosite era însoțit de încurajarea: Credincios mereu!

Tabăra lui Israel a fost ordonată în grupe tematice și regionale, care au primit nume reprezentative învățăturilor propuse a fi acumulate în întâlniri. Fiecare grupă și-a formulat o deviză impresionantă: Gutuia (Puternici în Domnul!), Zmeura (Dulce ca iubirea lui Hristos!), Strugurii (Uniți mereu în hristos!), Portocala (Cu parfum și sănătate, ai succes în toate!), Mango (Îndulcim viața!), Măr (Suntem proaspeți, sănătoși, pentru Domnul credincioși!), Ananas (Aromați și parfumați, suntem toți în Domnul frați!). Chiar comandamentul taberei, format din pastorii și instructorii regionali coordonatori (Magda Simeon, Florin Răduț, Beniamin Sisu, Gabriel Pițurlea, Florian Moț, Mari și Augustin Angheluță, Daniel Nicolae, Adi Curcan), a format grupa Lămâia și a stabilit o deviză amenințătoare și promițătoare pentru participanți: Acri, dar cu gust!

Programul zilnic a inclus: Deșteptarea; Înviorarea; Micul dejun al domnițelor și cavalerilor; Careu, întâlnirea cavalerilor și domnițelor; Activități de dimineață; Ospățul regal; Timp de odihnă; Activități de după-amiază; Cina domnițelor și cavalerilor; Seara la curtea regală; Foc de tabără.

Activitățile spirituale ale zilelor au avut ca suport câteva capitole din cartea profetului Daniel, urmând tematicile următoare: 1. fermitatea deciziilor (credincioșia lui Daniel și a prietenilor săi în păstrarea principiilor de hrană sănătoasă, Daniel 1); 2. statornicia în rugăciune ( hotărârea lui Daniel de se ruga de trei ori pe zi, indiferent de amenințările exterioare, Daniel 6); 3. cei trei tovarăși ai lui Daniel în cuptorul cu foc (statornicia în închinare, recunoașterea permanentă a singurului Dumnezeu adevărat, Daniel 3); 4. Daniel în groapa cu lei, tălmăcirea visurilor lui Nebucadnețar (statornicia în închinare, Daniel 2, 4, 6).

Sabatul din 16 iulie a rămas de referință pentru toți participanții taberei. Debutul lui, vineri-seara, a fost impresionant, fiindcă în împărăție au fost realizate reconstituiri vii ale experienței lui Daniel și ale prietenilor săi din Babilon. Machete uriașe, în culorile și picturile epocii antice, costume adecvate și figuranți talentați pe măsură, toate acestea au renăscut o civilizație misterioasă și ne-au făcut să retrăim cu mintea, cu sufletul clipele de istorie biblică memorabile. Astfel, la uriașa poartă a Babilonului (albastră, purtând însemnele specifice – lei și leoaice) vizitatorii au fost întâmpinați cu încântare de muzica unei viori fermecătoare, aflată în mâinile unui mare sfetnic al curții- Beniamin Sisu. Periplul inițiatic a continuat cu locul amenajat pentru cuptorul cu foc, în care erau încă prezenți cei trei tineri credincioși. Copiii au avut ocazia să pătrundă în cuptor, alături de ei și să asculte învățăturile celui ce a prezidat locul – vornicul Florin Răduț. Macheta copacului uriaș, visat de Nebucadnețar a atras toate privirile, în ramurile lui se adăposteau încă tot felul de păsări și la umbra lui se odihneau animale, iar marele vistiernic Gabriel Pițurlea depăna misterios povestea și semnificațiile ei. Cea mai enigmatică a rămas groapa cu lei. Toți participanții au îndrăznit să pătrundă în ea, pentru a-l întâlni pe Daniel și felinele îmblânzite ce au dat ușori fiori (chiar dacă erau confecționate din carton).

Ziua de Sabat a continuat cu studiul cărții lui Daniel într-un mod inedit: de-a lungul unui traseu în natură, au fost plantate puncte de dezbateri, având ca suport planșe cu imagini sugestive. Punctul final al traseului s-a regăsit într-o poiană primitoare, în care s-au realizat noi investiri ale copiilor și instructorilor, în grupele de vârste corespunzătoare de mielușei, castori, licurici, exploratori.

Aproape toate serile s-au terminat cu fascinante focuri de tabără, ce au oferit spectacole de artificii, cu mireasmă de rășină. Au fost tot atâtea ocazii pentru cântece, povești, povestiri, glume, pilde, încununate de o veselie oltenească.

Dintre activitățile fizice propuse, cea mai dorită a fost zborul tip-tiroliană. Părinți, copii au ocupat permanent banca de așteptare, iar instructorii au întrecut orice răbdare, blândețe omenească, înfruntând chiar o ploaie torențială, doar în tricou, pentru a mulțumi pe toți așteptătorii de neclintit (care se puseseră la adăpostul unor pelerine).

Ospețele regale au fost totdeauna la înălțimea unei curți împărătești. Domnițele și cavalerii au mulțumit la final celor ce au asigurat cu dăruire meniurile tinerilor robi evrei, duși în Babilon.

În ziua plecării din Împărăția Babilonului, regele și regina au eliberat ultimii robi, au încoronat pe toți copii cu diademe de prinți și prințese, în timpul careului final, când chiar steagul taberei a fost coborât de pe catarg și trecut apoi din mână în mână până la comandament. Momentul emoționant final a fost zborul în văzduh a celor 143 de baloane, strânse lângă catargul central, purtând cu ele spre cer dorințele participanților. Îmbrățișările, saluturile ultimelor clipe au însoțit promisiunile de revenire, în vara următoare, pe teritoriul ofertant al Centrului de tineret Sătic.

Părinți, copii – mulțumim Departamentului de tineret al Conferinței Oltenia pentru dăruirea și implicarea atâtor pastori, instructori în educația adventă! Am înțeles că: ”Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm.”

          Imnul prieteniei, cântat în timpul altarelor, va răsuna pentru mult timp în inimile noastre. Îl auziți? ”Fii prieten, fii prieten!/ Chiar în robie de mergi./ Fără teamă, cu credință,/ Ca Daniel să te rogi!/ Fii prieten, Domnul vine/ Să-și ia pe ai Săi copii./ Prieteni vom rămâne/ Acum și în veșnicii!”

 Trupa Portocala, din Dr. Tr.-Severin, formată din mielușei, castori, licurici, vă dă grabnic întâlnire în iulie 2017, la Sătic! Până atunci, Pentru Isus, cu bucurie!