Misiune

Destin si destinatie

În perioada 1-8 martie, pastorul Nicu Butoi a prezentat în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Craiova seria de prelegeri „Destin și Destinație”. Evenimentul a fost  foarte apreciat și a trezit interesul multor oameni. În fiecare seară au participat la biserică în jur de 650 de persoane, din toate comunitățile din zonă, adventiști, ortodocși, penticostali, baptiști sau creștini după evanghelie. În mediul online, evenimentul a fost urmărit  de aproximativ 800 persoane în fiecare seară, iar mulți dintre cei care au accesat pagina web a bisericii au fost din Craiova.

Ne-am bucurat că, în această perioadă, ne-au vizitat biserica peste 400 persoane care aparţin altor confesiuni creştine. Ceea ce a ieşit în relief a fost bucuria şi atmosfera frățească manifestată între participanţi precum şi interesul manifestat de aceştia faţă de valorile spirituale autentice.

Programul s-a încheiat cu un moment de consacrare, în cadrul căruia mulţi oameni şi-au predat viața Domnului Hristos, căutând prin aceasta un destin spiritual și o destinație în Împărăția lui Dumnezeu.

Pastor Daniel Delcea, district Craiova 1