Misiune

Familia pe sens unic

În perioada 07 – 14 februarie 2015, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Peretu nr. 4 din judeţul Teleorman a fost neîncăpătoare pentru cele peste 60 de persoane neadventiste care au vizitat biserica, împreună cu cei aproximativ 200 de membri adventişti ce au participat în fiecare seară.

Seminarul despre familie intitulat „Familia pe sens unic“ şi prezentat de pastorul Duţă Daniel a reuşit, sub influenţa directă a Duhului Sfânt, să atragă un număr mare de participanţi, oferind astfel răspunsuri multiplelor întrebări legate de armonia sau – mai bine zis – lipsa armoniei şi a binecuvântării în familie. Acest seminar a arătat, de fapt, că de modul cum relaţionăm în familie depinde relaţia noastră cu Dumnezeu şi invers.

Cu o prezentare într-o manieră deosebită, pastorul Duţă Daniel ne-a trecut prin toate stările de spirit necesare pentru a putea, în final, alege modelul desăvârşit al familiei creştine.

Confruntaţi cu drama reală pe care o trăiesc nenumărate familii în societatea de astăzi (neînţelegeri, dizarmonii, lipsa valorilor morale, abandon şi chiar ceea ce numim falimentul familiei), toţi cei prezenţi am decis, printr-un angajament deschis, să luptăm pentru reabilitarea familiilor noastre, să luptăm contra curentului dezintegrării familiei, să luptăm pentru a păstra cu sfinţenie acest dar primit de la Dumnezeu – familia.

La evenimentul acesta a participat domnul Ionel Olteanu, primar al localităţii Peretu, alături de consilieri locali şi alte persoane publice din localitate, care au dovedit un interes ridicat faţă de subiectele abordate.

Ingredientele ce nu au lipsit şi au dat gust evenimentului evanghelistic au fost intervenţiile muzicale de o înaltă calitate, care ne-au înălţat inimile către cer. Acestea au fost susţinute de Alina şi Doru Dobrică, corul de copii Dynamis, corul bisericii Peretu 4, fanfarele bisericii Peretu 2, orchestra de viori a bisericii Peretu 3, Luiza Spiridon şi gupul vocal Christall Quartet atât pe parcursul săptămânii, cât şi în sabatul de încheiere.Tot în ultima ocazie a întâlnirii a fost prezent fratele Neaţu Aurel, preşedintele Conferinţei Oltenia, care a prezentat reperele biblice ale familiei şi vieţuirii creştine.

Șerban Cosmin, pastor Peretu 4