Info Adventist

Sugestii de lectură – Argument pentru Dumnezeu

Într-un veac al scepticismului nedocumentat și al impunerii părerilor lipsite de orice argumente face bine să ne mai adăpăm din când în când la izvoarele credinței slujită de rațiune și argumente…

ARGUMENT PENTRU DUMNEZEU – CREDINȚA ÎNTR-O EPOCĂ A SCEPTICISMULUI, de Timothy Keller, Editura Kerigma, Oradea, 2013…

Timothy Keller este un apologet al creștinismului binecunoscut pe plan mondial. A studiat la Seminarul Teologic Gordon – Conwell din cadrul Universității Bucknell și la Seminarul Teologic Westminster. Este pastorul Bisericii Prezbiteriene Redeemer din Manhattan, New York., pe care a întemeiat-o în 1989 împreună cu soția sa Katty, și cu cei trei fii ai lor. Biserica a crescut până la șase mii de membri ce participă regulat la serviciile divine și are un mare număr de biserici-surori și desfășoară o lucrare de înființare de biserici în marile orașe a le lumii.

În ARGUMENT PENTRU DUMNEZEU – CREDINȚA ÎNTR-O EPOCĂ A SCEPTICISMULUI, carte devenită bestseller New York Times, pastorul Timothy Keller, fondator al Bisericii Redeemer din New York City,  își îndreaptă atenția asupra îndoielilor frecvente pe care scepticii, dar chiar și creștinii devotați, le au cu privire la religie. Făcând apel la literatură, filozofie, conversații din viața de zi cu zi, ca și printr-o solidă argumentație, Keller arată cum credința în Dumnezeul creștinilor este una întemeiată și rațională. Credincioșilor practicanți el le pune la dispoziție o platformă solidă de pe care să poată respinge atacurile împotriva religiei lansate de această epocă a scepticismului în care trăim. Scepticilor, ateilor și agnosticilor el le oferă argumente incitante pentru care să urmărească ajungerea la Dumnezeu pe calea rațiunii.

Cartea este structurată în două părți:

  • Partea întâi – Saltul îndoielii, care cuprinde șapte capitole, și
  • Partea a doua – Argumente pentru credință, de asemenea cu șapte capitole.

Într-o introducere amplă, pornită de la ideea că : „fiecare dintre adversari are dreptate”, Timothy Keller își împărtășește experiența înființării Bisericii Redeemer în plin Manhattan, într-un oraș, New York, emblema dezinteresului față de religie. Pornind de la această experiență reușită, autorul construiește pas cu pas argumente pentru a susține ceea ce nu e la modă, și anume că Dumnezeu există și că omul are nevoie de El.

O lectură de mare ajutor pentru cei cărora le pasă de prietenii lor necredincioși, dar și pentru cei necredincioși cărora le pasă de acea parte inefabilă a ființei lor care, în temeni biblici, conține „gândul veșniciei”…

Dr. Valeriu Petrescu

Powered by WPeMatico


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *