Info Adventist

Sugestii de lectură – Pavel, apostolul gloriei lui Dumnezeu în Christos – o teologie paulină

Apostolul Pavel este pentru mulți cititori ai Bibliei o piatră de încercare, și asta nu de azi de ieri, ci încă din timpul când și-a scris epistolele…

PAVEL, APOSTOLUL GLORIEI LUI DUMNEZEU ÎN CHRISTOS – O TEOLOGIE PAULINĂ, de Thomas R. Schreiner, Ediția a doua, Editura Făclia, Oradea, 2019…

Thomas R. Schreiner este profesor de Interpretarea Noului Testament la Southern Baptist Theological Seminary din Louisville, Kentucky, Statele Unite. A mai predat și la Bethel Theological Seminry și la Azusa Pacific University. Este co-președinte al Christian Standard Bible’s Translation Oversight Committee. În 2014 a fost președinte a Evangelical Theological Society. Între 2001 și 2015 a slujit ca Pastor of Preaching la Clifton Baptist Church în Louisville, Kentucky.

Și-a făcut studiile universitare, de master și doctorale la Western Oregon University, Western Conservative Baptist Seminary și Fuller Theological Seminary. A publicat o mulțime de cărți, dintre care menționăm seria de Comentarii la Romani, Evrei, 1 și 2 Petru, Iuda.

„Având în vedere numeroasele lucrări pline de erudiție asupra literaturii pauline, a scrie o teologie a acestui apostol este cu adevărat un demers intimidant…Schreiner a reușit să facă lucrul acesta într-o manieră admirabilă, oferind o analiză extrem de competentă, care se remarcă în cel puțin trei feluri: se concentrează asupra lui Pavel ca misionar; identifică miezul teologiei pauline ca fiind „Dumnezeu în Christos” și afirmă autenticitatea tuturor celor treisprezece cărți atribuite lui Pavel.” – Andreas Kostenberger, Southeastern Baptist Theological Seminary.

„Un profund studiu exegetic al teologiei lui Pavel. Chiar și cei care nu vor fi de acord cu unele dintre concluziile autorului vor beneficia de pe urma analizei sale profunde asupra textului epistolelor lui Pavel și de pe urma modului corect în care tratează pozițiile alternative.” – Frank Thielman, Beeson Divinity School.

Autorul explică scopul urmărit prin alcătuirea acestei lucrări: „Scopul meu în scrierea cărții de față a fost acela de a realiza un manual de teologie paulină atât pentru studenții de la nivel de colegiu cât și pentru cei de la nivel de seminar. Ca urmare, nu intenționez să interacționez în mod extensiv cu alți teologi, cu toate că dialoghez cu ei pentru a demonstra că sunt la curent cu ce se întâmplă în studiile pauline. Unele cărți sunt de un real folos prin aceea că schițează peisajul oferit de surse secundare. Totuși, scopul meu principal a fost acela de a explica textul biblic, deoarece studenții trebuie să vadă că sursele primare sunt temelia pe care se clădește teologia paulină. Intenția mea este aceea de a-mi prezenta și apăra înțelegerea mea cu privire la teologia paulină. Recunosc încă de la început că nu am scris o teologie paulină definitivă, însă sper că alții pot profita de frământarea mea cu textul.”(p.7).

Lucrarea este una consistentă (604 pagini) și este construită în 16 capitole:

 • Introducere: Centralitatea lui Dumnezeu în Cristos în teologia lui Pavel;
 • Proclamarea unui Dumnezeu măreț: Misiunea paulină;
 • Bazele pentru misiune: Împlinirea promisiunilor făcute lui Avraam;
 • Suferința și misiunea paulină: Mijloacele pentru răspândirea Evangheliei;
 • Dezonoarea lui Dumnezeu: Încălcarea Legii lui Dumnezeu;
 • Dezonoarea lui Dumnezeu: Puterea păcatului;
 • Persoana lui Isus Cristos: Înălțarea lui Cristos pentru gloria lui Dumnezeu;
 • Dreptatea mântuitoare a lui Dumnezeu: Baza unei relații drepte cu Dumnezeu;
 • Lucrarea eliberatoare a lui Dumnezeu pentru poporul Său: Harul divin transformator;
 • Trăirea pentru onoarea lui Dumnezeu: Puterea de a trăi o viață nouă;
 • Credință și speranță: Temelia perseverării;
 • Viață și dragoste în Duhul: Îndemnuri și Legea la Pavel;
 • Biserica și darurile spirituale: Unitatea poporului lui Dumnezeu;
 • Rânduielile Bisericii și lucrarea ei: Zidirea trupului;
 • Lumea socială a noii comunități: Trăirea în calitate de creștini în cultură;
 • Speranța poporului lui Dumnezeu: Împlinirea scopurilor mântuitoare a lui Dumnezeu.

„Abilitățile lui Tom Schreimer de exeget competent și scriitor iscusit se îmbină minunat în acest volum superb asupra teologiei pauline. Schreiner nu doar că prezintă subiectele majore ale teologiei pauline cu o claritate excepțională, ci totodată oferă perspective pline de lumină asupra chestiunilor dificile pe care le ridică astăzi studiile pauline, precum și numeroase aplicații la viața bisericii contemporane.” – Clinton E. Arnold, Talbot School of Theology.

O lucrare serioasa, bine documentată și profundă, dar, în același timp, scrisă într-un limbaj accesibil unui cititor obișnuit. O lectură care are menirea să organizeze într-un tot coerent gândirea exprimată de Pavel în epistolele sale.

Lectură folositoare și hrănitoare…Și nu uitați să mestecați…Înghițitul pe nemestecate este dăunător…

Dr. Valeriu Petrescu

Powered by WPeMatico


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *