Info Adventist

Sugestii de lectură – Rațiunea în cumpănă – argumente împotriva naturalismului în știință, legislație și educație

Dintre toate curentele filosofice aflate pe piață, naturalismul pare să fie cel mai insidios, fiindcă se vinde în diverse variante, tocmai pentru a părea cât mai indiscutabil, deși este discutabil în însăși esența lui…

RAȚIUNEA ÎN CUMPĂNĂ – ARGUMENTE ÎMPOTRIVA NATURALISMULUI ÎN ȘTIINȚĂ, LEGISLAȚIE ȘI EDUCAȚIE, de Phillip E. Johnson, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2008…

Phillip E Johnson(n.1940) este absolvent al Harvard University cu o licență în Literatură Engleză și a University of Chicago, cu o licență în Drept și un Doctorat în Drept. A fost asistent al lui  Earl Warren,  Președinte al Curții Supreme a Statelor Unite și a lui Roger J. Traynor, Președinte al Curții Supreme de Justiție  a Californiei. Este Profesor Emerit de Drept la Boalt School of Law la University of California, Berkeley, unde a predat între 1967 și 2000. A fost procuror adjunct de district și a predat ca profesor invitat la Emory University și la University College London.

Phillip E. Johnson este cunoscut ca un oponent al evoluționismului, cofondator al mișcării intelligent design, autor al Wedge strategy și cofondator al Discovery Institute Center for Science and Culture. Este un critic al darwinismului. The Wedge strategy  dorește să schimbe opinia publică privitoare la un „consens științific” și încearcă să convingă comunitatea științifică să ofere un rol teismului în discursul științific.

Urmare divorțului și reevaluării vieții sale, la vârsta de 38 de ani, Johnson a devenit un „creștin născut din nou” și mai târziu prezbiter în Biserica Prezbiteriană din Satele Unite. A scris câteva cărți împotriva darvinismului și de promovare a inteligent design. Cele mai reprezentative sunt: Darwin on Trial, Reason in the Balance: The Case Against Naturalism in Science, Law & Education (1995), Defeating Darwinism by Opening Minds (1997), și The Wedge of Truth: Splitting the Foundations of Naturalism (2000).

Inteligent design este o credință religioasă că numeroase elemente ale universului și ale lucrurilor vii se explică mai bine printr-o cauză inteligentă decât printr-un proces natural cum este evoluția selecției naturale. The Wedge strategy  este un plan de acțiune politic și social propus de Discovery Institute, un hub al mișcării inteligent design. Scopul său este să schimbe cultura americană prin schimbarea politicilor publice ca să reflecte politic valorile conservatoare fundamentaliste protestant evanghelice. Comunitatea științifică tradițional evoluționistă consideră inteligent design  ca neștiințific, pseudoștiință sau junk science..

„Într-o polemică scăpărătoare, Johnson lansează un atac intelectual împotriva a ceea ce el consideră marginalizarea teismului în viața publică și îi explorează implicațiile pentru societate și religie…Bine argumentată și abilă, lucrarea lui aduce o contribuție importantă în dezvoltarea științifică și culturală.” – Kirkus Rewiews.

„Ceea ce îl distinge pe Johnson este înțelegerea lui pătrunzătoare asupra limitelor științei. De aceea, el se situează în selecta tradiție a lui Blake și Swift, care se definesc amândoi ca sceptici față de promisiunile amăgitoare ale Iluminismului.” – Commonweal.

„Phillip Johnson merită să fie citit și studiat cu atenție de oricine dorește să înțeleagă forțele ce guvernează azi lumea intelectuală a Statelor Unite.” – Dalls Willard, Profesor de filosofoe la University of Southern California.

Într-o Introducere limpede și foarte directă, autorul explică de ce s-a apucat să conceapă o astfel de lucrare: „Este Dumnezeu adevăratul creator a tot ce există, sau este El produsul imaginației umane, real doar pentru mințile credincioșilor? Cartea de față își propune să vorbească despre felul cum răspund oamenii la această întrebare și despre consecințele pe care le are răspunsul lor.

Potrivit sondajelor de opinie publică, marea majoritate a americanilor sunt teiști, ceea ce înseamnă că ei cred (sau cel puțin spun a crede) că am fost creați de Dumnezeu, de o ființă supranaturală căreia îi pasă de ce facem și care urmărește un scop cu viața noastră, scop care urmează a fi împlinit în eternitate.[…] Intelectualii cei mai influenți din America și din lume sunt în general naturaliști, considerând că Dumnezeu există numai ca idee în mintea oamenilor religioși.În cele mai mari universități ale noastre, naturalismul – doctrina potrivit căreia natura este „tot ce există” – este supoziția virtual necontestată ce stă nu numai la baza științei naturale, ci și a operelor intelectuale de orice fel. Dacă naturalismul este adevărat, atunci omenirea L-a creat pe Dumnezeu – și nu invers.”(p.5-6)

În zece capitole care abordează o arie largă de tematici, autorul încearcă să argumenteze de ce naturalismul nu este în stare să explice acele lucruri inexplicabile din universul nostru:

  • Este Dumnezeu neconstituțional ?;
  • Filosofia religioasă în America;
  • Marea narațiune metafizică a științei;
  • Există un ceasornicar orb ?;
  • Naturalismul teist și realismul teist;
  • Realismul și raționalitatea;
  • Dreptul natural;
  • Educația;
  • Subtextul disprețului;
  • Începutul rațiunii.

Titlurile sunt incitante și abordarea este pe măsură. Ceea ce dă valoare în plus demersului autorului este formația sa juridică ce îl obligă la rigoare în cântărirea argumentelor și în construcția argumentației.

Cartea este scrisă foarte clar (așa cum îi stă bine unui jurist), bine documentată (așa cum îi stă bine unui om care s-a aplecat asupra științelor, chiar dacă nu a făcut studii formale în domeniu) și extrem de limpede ca discurs…

De citit se citește ușor, de înțeles se înțelege lesne…De acceptat, asta depinde de fiecare…Și nu uitați, citiți cu urechile bine ciulite…

Dr. Valeriu Petrescu

Powered by WPeMatico


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *