Info Adventist

Sugestii de lectură – Un dicționar al Bibliei – Ghidul esențial al celei mai bine vândute cărți din lume

Instrumentele de studiu, dicționarele, enciclopediile, atlasele, concordanțele, comentariile, etc sunt absolut necesare oricui dorește să înțeleagă și să aprofundeze o anumită tematică. Atunci când subiectul de studiu este Biblia, astfel de instrumente devin cu atât mai necesare…

UN DICȚIONAR AL BIBLIEI – GHIDUL ESENȚIAL AL CELEI MAI BINE VÂNDUTE CĂRȚI DIN LUME, de John M. Court și Kathleen M. Court, Editura Lider, Ediție Penguin, 2010…

John M. Court este un universitar și teolog englez care predă la Cambridge Univerity. Kathleen M. Court este soția lui John și colaboratoare apropiată a acestuia în plan academic și universitar.

Despre scopul și utilitatea unui astfel de Dicționar, autorul spune : „Consider că există o nevoie reală și o piață foarte largă pentru un astfel de dicționar. Firește că el poate fi de folos și asociațiilor existente pe lângă Biserici, unde s-ar putea spune că înțelegerea și cunoașterea Bibliei nu este atotcuprinzătoare, dar va fi util și la modul mai general, dacă se vor adopta atitudini mai deschise față de aceste texte , care sunt influențate de actualul climat de studiu. În acest scop, este important ca dicționarul să reflecte în articolele sale o perspectivă stimulatoare, să ridice probleme și să indice posibilitatea recurgerii la resurse mai amănunțite. Am încercat să realizez toate acestea, deși, propria mea perspectivă se va reflecta, inevitabil, în stilul și în amploarea articolelor care urmează.”(p.14).

Privitor la motivele care fac necesar un nou Dicționar Biblic, autorul detaliază: „La sfârșitul secolului al XX-lea am fost martorii unei abundențe fără precedent de noi traduceri ale Bibliei care „au rupt-o cu tradiția modelului” reprezentat de Versiunea (autorizată) a regelui James din mintea membrilor generații mai vechi. Dar noile formulări nu sunt la fel de memorabile, nu reverberează în cadrul lumii noastre, nici chiar în comparație cu zgomotul excesiv al mijloacelor de informare în masă. Aceasta a creat probleme noi în legătură cu accesul la Biblie, de exemplu, aceea de a fi siguri că știm despre ce este vorba. Dificultatea nu mai constă în obscuritatea limbajului învechit, ci mai curând în caracterul foarte obișnuit al cuvintelor uzuale, atât în scripturi, cât și în liturghie, cărora le revine misiunea de a transmite sensuri mult mai profunde decât cele pe care le au în utilizarea lor curentă. De fapt, această dificultate seamănă cu cea întâmpinată de primii creștini atunci când scriau textele din Noul Testament recurgând la limba greacă din perioada elenistică a vremii lor ( firește amestecată cu ecouri din Vechiul Testament).”(p.11)

Cum Biblia se numără printre cele mai citite cărți din întreaga lume, fiind tradusă în peste 2000 de limbi, cu atât mai necesar este un Dicționar al Bibliei. Scris de profesorul și teologul britanic John M. Court, dicționarul de față tratează textul biblic atât din perspectiva religiei, cât și din cea a culturii universale, înscriindu-se în seria dicționarelor tematice.

Articolele dicționarului prezintă clar și concis diversele personaje din Vechiul și Noul Testament, locurile biblice străvechi, concepte biblice, minuni – toate corelate cu diferite descoperiri arheologice, texte apocrife, limbi „moarte”, obiceiuri, tradiții etc. Însăși alcătuirea dicționarului este realizată din perspectiva epocii contemporane, articolele abordând teme de actualitate, elucidate cu precizie și competență științifică.

O carte de referință pentru toți cei care doresc să studieze în profunzime Biblia…

Dr. Valeriu Petrescu

Powered by WPeMatico


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *