Info Adventist

S-a întâmplat în Martie

Martie 1844: Pastorul Frederick Wheeler, de la biserica din Washington, fost metodist și un apropiat al lui William Miller, a început să țină Sabatul, după ce Rachel Preston a răspândit în biserica sa literatură adusă de la baptiștii de ziua a șaptea. A fost prima biserică millerită care a acceptat Sâmbăta ca zi de Sabat conform rânduielilor Scripturii.

6 martie 1903: A murit Uriah Smith, unul dintre cei mai importanți pionieri ai Bisericii Adventiste, cunoscut pentru activitatea sa editorială și mai ales pentru cărțile sale Gânduri despre cartea lui Daniel și Gânduri despre cartea Apocalipsei, fiind primele comentarii aprofundate ale celor două cărți profetice din Biblie.

12 martie 1882: Se naște la Chitila Rudolf Petre Paulini, cel care avea să devină primul președinte al Uniunii Române (Biserica Adventistă din România) și primul român hirotonit ca pastor al Bisericii Adventiste, fiind unul dintre cei mai importanți conducători și misionari adventiști din România. După ce și-a început studiile la Graz (Austria) și apoi la Facultatea de Medicină din București, în 1906, a fost invitat de un prieten jurist la întâlnirile adventiștilor de ziua a șaptea. A fost cucerit de mesajul predicat și a decis să rămână pentru tot restul vieții împreună cu adventiștii. După ce a urmat teologia la Seminarul Adventist de la Friedensau (Germania), s-a întors în România pentru a sluji ca pastor în diferite zone și apoi ca președinte de Conferință și Uniune. Între 1928 și 1932 a fost președinte al Conferinței Elvețiene.

19 martie 1872: A încetat din viață Joseph Bates, la vârsta de 80 de ani. Fire curajoasă și dedicată, Bates a fost inițial căpitan de vas, apoi a renunțat la călătoriile pe mare și s-a dedicat studiului biblic și predicării. A fost unul dintre conducătorii mișcării millerite și cel care, după Marea Dezamăgire din octombrie 1844, a descoperit învățătura despre Sabatul biblic și a răspândit-o printre foștii milleriți, devenind unul dintre pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

20 martie 1840:  J. Himes a publicat primul număr din revista Signs of the Times (Semnele timpului). Revista a apărut inițial de două ori pe lună, timp de doi ani, apoi săptămânal, prezentând argumentele millerite pentru a Doua Venire. Numele a fost apoi preluat de James White pentru revista adventistă ce a apărut începând cu anul 1874.

20 martie 1856: S-a născut în Germania L. R Conradi, care, la 16 ani, a emigrat în Statele Unite, unde a luat contact cu adventiștii de ziua a șaptea. În 1878 s-a înscris la Seminarul din Battle Creek, pe care l-a absolvit în numai doi ani, după care a început să lucreze pentru etnicii germani din SUA, înființând prima biserică în 1882. În ianuarie 1886 s-a îmbarcat spre Europa și a fost unul dintre cei mai mari strategi ai misiunii bisericii din vremea lui, reușind să transforme Europa, dintr-un câmp nepromițător, în una dintre cele mai importante zone ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

21 martie 1843 – 21 martie 1844: Primul interval avansat de Willliam Miller pentru cea de-a Doua Venire a lui Hristos. Propria sa afirmație: „Cred că timpul poate fi cunoscut de toți cei ce vor să fie gata pentru venirea Lui. Sunt pe deplin convins că undeva între 21 martie 1843 și 21 martie 1844, conform modului evreiesc de împărțire a timpului, Hristos va veni și îi va lua pe toți sfinții Săi cu Sine, și atunci îi va răsplăti fiecărui om după faptele sale.”

21 martie 1891: Ellen White a citit o mărturie în fața unui grup de 30 de conducători ai bisericii de atunci, în care a vorbit împotriva discriminării negrilor, afirmând: „Culoarea pielii nu determină caracterul cuiva în curțile cerești.” Negrii, spunea ea, ar trebui să se bucure „de același respect ca oricare alți copii ai lui Dumnezeu”.

22 martie 1927: Pastorul adventist Johann Bauer este condamnat de un tribunal militar din București la un an de închisoare și 50 000 de lei amendă pentru defăimarea Bisericii Ortodoxe, deoarece în cadrul unei prezentări publice a expus un diapozitiv ce înfățișa un preot al unei bisericii ortodoxe din Rusia ce părea în stare de ebrietate. Procesul a stârnit emoții foarte puternice în presa și în societatea vremii, fiind relatat în detaliu de ziarele centrale, mulți simpatizând cu pastorul adventist. Un ordin de grațiere venit după moartea regelui Ferdinand i-a scurtat pedeapsa pastorului adventist și i-a dat posibilitatea să se reîntoarcă în activitate. Johann Bauer era pe atunci președinte al Conferinței Muntenia.

24 martie 1849: Ellen White a avut o viziune despre Sanctuarul ceresc în care i s-a descoperit că Isus a deschis ușa spre Sfânta Sfintelor (Locul Preasfânt) și a închis ușa spre prima încăpere a Sanctuarului (Locul Sfânt). Când Isus a deschis ușa din Sfânta Sfintelor, Ellen White a văzut o lumină specială strălucind asupra celor Zece Porunci, Sabatul fiind arătat de atunci în mod special ca un test de credincioșie pentru adevărații urmași ai lui Hristos.

25 martie 1928: S-a hotărât împărțirea Conferințelor Muntenia și Moldova. Astfel, în urma reorganizării, funcționau Conferința Muntenia de Vest, cu sediul la București, și Conferința Muntenia de Est, cu sediul la Ploiești. În Moldova s-a organizat Conferința Moldova de Nord, cu sediul la Iași, și Moldova de Sud, cu sediul la Focșani. Pentru celelalte Conferințe s-a păstrat vechea organizare.

28 martie 1927: În Biserica Adventistă din România s-a înființat Departamentul Libertății Cultului, condus de pastorul Ștefan Demetrescu.

Powered by WPeMatico


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *