Info Adventist

Sugestii de lectură – 131 de creștini care merită cunoscuți

Sintagma „eroi ai credinței” este foarte utilizată în mediile creștine, dar atunci când este vorba să se enumere câțiva dintre aceștia, de obicei lista se oprește la câteva nume de personaje biblice și cam atât…

131 DE CREȘTINI CARE MERITĂ CUNOSCUȚI. Editori: Mark Galli și Ted Olsen, Editura Casa Cărții, Oradea, 2018…

Mark Galli este redactor șef al prestigioasei reviste Christianity Today. În calitatea sa de autor și editor, este preocupat atât de istoria Bisericii, cât și de practicile ei prezente. A fost pastor mai mult de zece ani, iar o parte dintre cărțile sale se concentrează pe teme precum predicarea, rugăciunea și lucrarea pastorală.

Ted Olsen este unul dintre editorii principali ai Christianity Today. Anterior, a lucrat la revista Christian History, din care au fost selectate articolele 131 DE CREȘTINI CARE MERITĂ CUNOSCUȚI. A studiat în profunzime creștinătatea celtică, despre care a și scris o carte.

131 de nume nu este o listă care să fie enumerată aici exhaustiv, dar voi pomeni destule dintre ele pentru a avea o idee despre diversitatea celor menționați în acest volum.

Teologi : Atanasie, Augustin din Hippo, Anselm, Toma din Aquino, Martin Luther, Karl Barth.

Evangheliști și apologeți: Iustin Martirul, Clement din Alexandria, Blaise Pascal, George Whitefield, Dwight L. Moody, Billy Graham.

Pastori și predicatori: Ambrosie din Milano, Ioan Gură de Aur, John Newton, John Nelson Darby, Charles Spurgeon.

Muzicieni, artiști și scriitori: Rembrandt, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Feodor Dostoievsky, C. S. Lewis.

Poeți: Dante Alighieri, Geofrey Chaucer, George Herbert, John Milton, Charles Wesley, T. S. Elliot.

Fondatori de denominațiuni: Meni Symons, Nikolaus von Zinzendorf, John Wesley, William Miller.

Persoane cu influență: Bernard de Clairvaux, Francisc de Assisi, John Wicliffe, Ulrich Zwingli, Columba, William Carey, David Livingstone.

Pelerini în lumea spirituală: Antonie cel Mare, Thomas a Kempis, Teresa de Avila, Andrew Murray.

Activiști: John Woolman, William Wilberforce, Elizabeth Fry, Walter Rauschen Busch.

Conducători: Constantin, Teodosie I, Grigore cel Mare, Carol cel Mare, Ludovic IX, Henric VIII.

Învățați și savanți: Origen, Eusebiu din Cezareea, Ieronim, Erasmus, Nicolaus Copernic, William Tyndale, Francis Bacon, Galileo Galilei.

Martiri: Ignațiu din Antiohia, Policarp, Perpetua, Thomas Becket, Ian Hus, Thomas Cranmer, Dietrich Boenhoffer.

Precum se vede o listă eclectică de personaje care acoperă două mii de ani de istorie a creștinismului, aparținând diverselor confesiuni, având diverse atitudini, dar care, au marcat într-un fel semnificativ istoria.

Lectura plăcută și…inspiratoare…

Dr. Valeriu Petrescu

Powered by WPeMatico


Leave a Comment

Your email address will not be published.