Info Adventist

Sugestii de lectură – Religie și societate

Secularizarea Europei este un proces deja încheiat. Nu mai miră pe nimeni că la constituirea Uniunii Europene  aceasta și-a refuzat afirmarea identității creștine. Dar cum s-a ajns aici ?…

RELIGIE ȘI SOCIETATE – SECULARIZAREA ÎN SECOLELE AL XIX  ȘI XX, 1780-2000, de Rene Remond, Editura Polirom, colecția Construcția Europei, 2003…

Rene Remond(1918-2007) a fost  membru al Academiei Franceze, președinte al Fondation Nationale des Sciences Politiques din 1981. Și-a luat doctoratul în litere de la Sorbona în 1952. A predat istoria secolului XX(în special istoria politică și istoria religiei) la Universitatea din Paris X-Nanterre și la Institutul de Studii Politice din Paris, fiind cunoscut pe plan internațional ca specialist în istorie politică contemporană.

A publicat o mulțime de cărți de istorie politică și alte numeroase volume de istorie religioasă, mai ales privitoare la Franța:

 • Lamennais et la démocratie, Paris, 1948.
 • Les Catholiques, le Communisme et les Crises (1929–1939), Paris, 1960.
 • Les Deux Congrès ecclésiastiques de Reims et Bourges (1896–1900), Paris, 1964.
 • L’Anticléricalisme en France de 1815 à nos jours, Paris, 1976, reeditată în 1985 și în 1999.
 • Histoire de la France religieuse (codirection), Paris, 1992.
 • Le Catholicisme français et la Société politique, Paris,1995.
 • Le Fichier juif (în colaborare), Paris, 1996.
 • Les Crises du catholicisme en France dans les années trente, Paris, 1996.
 • Religion et société en Europe aux XIXe et XXe siècles. Essai sur la sécularisation, Paris, 1996.
 • Les Grandes Inventions du christianisme, Paris, 1999.
 • Le Christianisme en accusation, Paris, 2000 ; reeditare în 2005.
 • Le Nouvel Anti-christianisme, Paris, 2005.

Referindu-se la modul în care a conceput acest volum, autorul menționează : „Religie și societate : două entități, două abstracții pe care, de obicei, nu aveam ocazia să le întâlnim în chip nemijlocit. Societatea este o abstracție : aparții unei anumite categorii sociale, ești membru al unei familii, cetățean al unui popor – dar unde vom simți manifestările concrete ale societății ? Acelaș lucru se poate spune și despre religie : cunoaștem diferite Biserici, statele întrețin relații cu cultele, oamenii sunt îngrijorați de răspândirea sectelor – dar unde vom găsi religia ca realitate tangibilă ? De aceea, o vreme, am oscilat între singular și plural : religie sau religii ? Ezitarea nu era doar ortografică, la fel cum incertitudinea nu se referea doar la o problemă de gramatică : alegerea angaja însăși orientarea subiectului, precum și unghiul său de atac. Optând pentru plural ar fi însemnat să intru pe făgașul unui studiu fragmentat asupra diverselor tipuri de relații ce s-au instaurat – sau au fost întrerupte – între diferitele confesiuni religioase și societate în fiecare dintre națiunile care contribuie la diversitatea continentului european.

Or, eu intenționam cu totul altceva : în definitiv, dacă preferința mea s-a îndreptat spre singular, așa cum dovedește și titlul cărții, este pentru că acesta răspundea mai bine voinței de a cuprinde faptul religios în globalitatea sa, precum și ipotezei de plecare potrivit căreia, dincolo de particularitățile de toate genurile – atât dogmatice, cât și instituționale și disciplinare – ce diferențiază religiile, acționează acelaș fenomen social care pune tuturor societăților probleme comune.”(p.7).

Cartea reprezintă o sinteză admirabilă, în care autorul prezintă, descifrând pe înțelesul tuturor, istoria raporturilor dintre religie și societate în spațiul european, două concepte care se întrepătrund și care au evoluat mereu, în ciuda controverselor ideologice și a înfruntărilor politice și filosofice. Este istoria unei societăți puternic marcate de religie și ale cărei fundamente par să fie astăzi repuse în discuție. A unei societăți pentru care ruperea legăturii dintre confesiune și cetățenie inițiată de Revoluția franceză a determinat, sub diverse forme, o reconfigurare a relației triunghiulare stat – religie – societate civilă.

O carte care este utilă pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim și de ce lumea aceasta arată așa cum o vedem astăzi. Atât din perspectivă socială, cât, mai ales, din perspectivă religioasă, este ceva de învățat din această istorie.

Lectură utilă și reflexivă…

Dr. Valeriu Petrescu

Articolul Sugestii de lectură – Religie și societate apare prima dată în Biserica Adventistă.

Powered by WPeMatico


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *