Educație

Test Evanghelia după Luca, cap. 9-12

Hand completing a multiple choice exam.

1. Câți oameni spune Scriptura că erau adunați la minunea cu înmulțirea pâinii și a peștișorilor? Luca 9,14
a. Aproape cinci mii de bărbați și femei
b. Aproape cinci mii de femei
c. Cinci mii de bărbați
d. Aproape cinci mii de bărbați

2. Care ucenici au cerut permisiune din partea lui Isus pentru a coborî foc din cer peste samaritenii care nu au oferit găzduire lui Isus în drumul spre Ierusalim? Luca 9,54
a. Petru
b. Iacov și Ioan
c. Iuda
d. Pavel

3. La intrarea în casele oamenilor cei trimiși de Isus doi câte doi trebuiau să rostească salutul: Luca 10,5
a. Maranatha!
b. Domnul vine!
c. Pacea să fie peste casa aceasta!
d. Pace și bucurie!

4. Cu ce ocazie Domnul Isus a spus cuvintele: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer”? Luca 10,17-18
a. Când s-au întors cei 70 de ucenici
b. La trimiterea celor 70 de ucenici
c. Pe cruce
d. La moartea lui Ioan botezătorul

5. Care a fost ordinea din pildă a celor ce au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari: Luca 10,30-33
a. Preot, levit, samaritean
b. Samaritean, preot și levit
c. Levit, preot și samaritean
d. Preot, fariseu și samaritean

6. De cine spunea Isus că este ferice? Luca 11,28
a. De pântecele care L-a purtat
b. De pieptul care La alăptat
c. De cei ce ascultă cuvântul și îl păzesc
d. De cei ce vor trăi în ultimele zile ale istoriei pământului

7. Despre cine spunea Domnul Isus că a fost ucis între altar și Templu? Luca 11,51
a. Abel
b. Ieremia
c. Iona
d. Zaharia

8. Despre cine spunea Isus că pun sarcini grele pe spinarea oamenilor iar ei nu le poartă? Luca 11,46
a. Fariseii
b. Saducheii
c. Învățătorii Legii
d. Romanii

9. Aluatul fariseilor este: Luca 12, 1
a. Minciuna
b. Fățărnicia
c. Mita
d. Nedreptatea

10. Despre cine spunea Isus că va învăța ce să spună pe cei ce vor fi târâți înaintea dregătorilor și stăpânirilor? Luca 12,11
a. Tatăl
b. Fiul
c. Duhul Sfânt
d. Îngerii

Grilă corectare Luca 1-4
1. D
2. B
3. C
4. A
5. A
6. C
7. D
8. C
9. B
10. C


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *