Misiune

Un vis împlinit

Atunci când providența lui Dumnezeu este activă, se schimbă oameni și împrejurări care determină realități ce pot fi greu de anticipat din perspectivă umană. Ani la rând, mica grupă de credincioși de la Necșești din județul Teleorman, s-a deplasat opt sau nouă kilometri pentru bucuria închinării în cea mai apropiată biserică. Rugăciuni din inimi sincere se înălțau spre cer și exprimau nevoia dânșilor după un spațiu propriu pentru părtășie și exprimarea credinței. În tot acest timp, Dumnezeu a animat oameni și a pregătit contextul pentru ca să fie cumpărat un teren și să se înceapă o construcție. Aceasta  a fost ridicată într-un timp foarte scurt de voluntari alături de pastorul Cornel Șerban din cadrul Bisericii Adventiste Emaus din Spania. Pe lângă aceștia s-au implicat frați din districtele limitrofe și sponsori din țară sau străinătate care au contribuit financiar sau au jertfit timp și energie pentru ridicarea edificiului. Autoritățile locale și-au oferit sprijinul pe tot parcursul lucrărilor și au apreciat inițiativa credincioșilor adventiști considerând că biserica aceasta poate fi un alt mijloc prin care oamenii să fie însuflețiți de valori spirituale.

Așa se face că pe 30 iulie, într-un cadru spiritual deosebit s-a desfășurat serviciul de dedicare al bisericii din Necșești. La eveniment au participat administratorii Conferinței Oltenia, Viorel Răducan – președinte și George Sbîrnea, secretar-trezorier, alături de care s-au aflat alți pastori ,misionari laici, precum și credincioși adventiști sau vizitatori veniți în număr mare din localitate sau împrejurimi.

În cadrul programului, pastorul local Nicolae Buică  și pastorul Cornel Șerban  au evocat felul în care, în mod miraculos, Dumnezeu S-a implicat și a binecuvântat lucrările de construcție. Misionarul Viorel Calotă și Ionuț Prunaru, coordonator al echipei de construcție din Madrid, au enumerat persoane și evenimente care au contribuit la finalizarea proiectului iar autoritățile locale, reprezentate de doamna secretar și de unul din consilierii primăriei, au transmis un mesaj cordial și apreciativ la adresa bisericii noastre.

Ulterior a fost prezentat mesajul spiritual de către pastorul Viorel Răducan care a exprimat mulțumiri către Dumnezeu și toți cei implicați în ridicarea bisericii. După aceea, a adus pe orizontul sufletului persoana Domnului Hristos, ca temelie a credinței și făuritor al Noului Ierusalim ce își așteaptă locuitorii acasă! A urmat momentul dedicării bisericii lui Dumnezeu iar cuvintele exprimate au animat audiența care a răspuns cu un puternic amin!

Trăirile interioare determinate de eveniment, au fost potențate de muzica interpretată de solista Alina Buică Mateciuc și au adus peste suflete pacea și speranța ce rezidă din evanghelie.

Astfel, dedicarea Bisericii Adventiste din Necșești este o mărturie a harului divin despre visuri, unele aproape imposibile, dar care pot fi împlinite prin puterea lui Dumnezeu!

Petre Niță, director Comunicare – Conferința Oltenia

 

necsesti 015 necsesti 023 necsesti 030 necsesti 039