Educație

Test Evanghelia după Luca, cap. 5-8

Hand completing a multiple choice exam.

1. Câte corăbii au fost umplute cu pești după pescuirea minunată din capitolul 5? Luca 5, 7
a. Trei corăbii
b. șapte corăbii
c. cinci corăbii
d. două corăbii

2. Cu ce ocazie a spus Domnul Isus cuvintele: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor ci cei bolnavi”? Luca 5,31
a. Cu ocazia vindecării omului cu mâna uscată
b. Cu ocazia participării la ospățul oferit de Levi (Matei)
c. Cu ocazia pescuirii minunate
d. Când a vindecat leprosul

3. Omul avea uscată (paralizată, atrofiată) mâna: Luca 6,6
a. Dreaptă
b. Stângă
c. Ambele
d. Nu se menționează

4. Dintre cei 12 ucenici făceau parte (alegeți varianta corectă): Luca 6,14-16
a. Simon numit și Petru, Andrei, Iacov și Pavel
b. Matei, Filip, Bartolomeu și Barnaba
c. Simon numit și Petru, Simon numit și zelotul, Iuda, fiul lui Iacov, Iuda Iscarioteanul
d. Andrei, Matei, Ioan și Priscila

5. Despre cine a afirmat Isus că nu a găsit nici chiar în Israel o credință așa de mare ca și a lui? Luca 7,9
a. Despre văduva din Nain
b. Despre omul cu mâna uscată
c. Despre sutașul roman
d. Despre fiica lui Iair

6. Cum se numea cetatea din care era văduva al cărei fiu decedase? Luca 7,11
a. Capernaum
b. Nain
c. Betania
d. Ierusalim

7. Scena cu femeia păcătoasă ce a spălat picioarele lui Isus a avut loc în casa unui: Luca 7,36
a. Fariseu
b. Cărturar
c. Preot
d. Sutaș

8. Împreună cu Isus, pe lângă cei 12 ucenici mai erau și niște femei. Alegeți varianta corectă: Luca 8,1-3
a. Maria zisă Magdalena, Ioana – nevasta lui Cuza și Susana
b. Maria zisă Magdalena, Agripina și Aglaia
c. Susana, Maria zisă Magdalena și Tabita
d. Dorca, Tabita și Maria

9. Care dintre semințe a fost călcată în picioare și mâncată de păsări: Luca 8,5
a. Cea căzută între spini
b. Cea căzută în pământ bun
c. Cea căzută pe teren stâncos
d. Cea căzută lângă drum

10. Cum a spus îndrăcitul că-i era numele:
a. Napoleon Bonaparte
b. Legiune
c. Batalion
d. Armată

Grilă corectare Luca 5-8
1. D
2. B
3. A
4. C
5. C
6. B
7. A
8. A
9. D
10. B

Descarcă evanghelia-dupa-luca-5-8.docx


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *