Misiune

“Zi de bine” – in Oltenia

“Nu există lucruri mărețe, doar lucruri mici cu o dragoste mare“(Maica Tereza) este afirmaţia care poate putem rezuma  acţiunea desfăşurată în sabatul din 15 martie 2014 pe teritoriul Conferinţei Oltenia. Astfel, tinerii au marcat proiectul  ZI DE BINE promovat la nivel mondial de către Conferinţa Generală, în oraşul Slatina din judeţul Olt unde au fost organizate 16 activităţi educative, civice, recreative şi umanitare în zona pietonală din centrul oraşului.

Cu sprijinul autorităţilor locale peste 200 de persoane au fost implicate în proiectul care a urmărit prevenirea comportamentelor de risc în rândul copiilor, adolescenţilor şi tinerilor prin implicarea acestora în proiecte sociale alături de adulţi cu valori morale bine determinate. De asemenea, s-a avut în vedere iniţierea şi cultivarea unei atitudini pozitive faţă de valorile moral-civice  care ajută societatea să prospere şi să fie mai sigură.  Dintre activităţile desfăşurate amintim: Mini Expo Sănătate, Roagă-te pentru oraşul tău, Oferă o încurajare, Teatru de păpuşi, Concert în aer liber, Pay it forward, Flash mob, Mesaj de bine, Declaraţia de independenţă, Ai grijă să nu te murdăreşti, Bulevardul valorilor, Mesaje de responsabilitate civică, Vizite la instituţii sociale.

Locuitorii oraşului Slatina care au vizitat standurile amenajate pentru proiect au apreciat activităţile propuse şi au rămas surprinşi să constate că mai există tineri care să promoveze valori moral – civice. Adolescenţii şi tinerii implicaţi au distribuit pliante de sănătate, de promovare a Centrul Media Adventist şi a grădiniţei din incinta bisericii. De asemenea, persoanele abordate au primit şi cartea Destinul planetei. Copiii prezenţi s-au bucurat de povestirile  prezentate  la Teatrul de păpuşi  şi de picturile pe faţă realizate în special pentru cei care au donat o jucărie.

Proiectul a demonstrat încă odată că generaţia tânără este gata să se implice în activităţi educative. Orele petrecute pentru slujirea semenilor, bucuria reîntâlnirii cu tineri din alte biserici, dar şi reacţia trecătorilor au încurajat participanţii să-şi arate disponibilitatea ca şi pe viitor să fie prezenţi la asemenea activităţi. Proiectul ZI DE BINE s-a încheiat la Biserică Adventistă din Slatina prin susţinerea serviciul divin de după-amiază , când coordonatorii evenimentului  au prezentat membrilor un rezumat al activităţilor desfăşurate în oraş.

Departamentul de Tineret al Conferinţei Oltenia mulţumeşte tuturor celor care au contribuit într-un fel sau altul la bună desfăşurare a proiectului: pastorilor implicaţi, bisericii locale din Slatina, tinerilor participanţi, Liceului Teologic Adventist pentru reprezentanţii trimişi la eveniment, precum şi Corului Bisericii Adventiste din Craiova. Aşa cum este şi deviza Departamentului cu această ocazie s-a demonstrat încă odată că Împreună …din toată inima pot fi făcute lucruri speciale pentru oamenii din societatea secolului al XXI-lea.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *